Výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2021/2022

Zveřejněno: 30. 4. 2021, zapsal: Hana Šlégrová

 

 

Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Níže naleznete seznam přijatých žáků, žádostí o odklad a udělených odkladů.

 

Rozhodnutí o odkladu budou rodičům vydávány od pondělí 3.5.2021 po předchozí telefonické domluvě.

Pokud je podáná žádost o odklad a dosud nebyly dodány veškeré náležitosti (doporučení PPP, doporučení lékaře), je třeba je škole neprodleně odevzdat. Pak bude vydáno rozhodnutí o odkladu.


Zápis do přípravné třídy není dosud uzavřený a zájmeci mohou stále žádat o zařazení.

 

Další podrobnosti k nástupu do školy i rozdělení do tříd budou rodičům sděleny v průběhu měsíce června.


Pokud situace dovolí, bude zorganizována i schůzka s rodiči a budoucími prvňáčky. BUdeme zákonné zástupce informovat e-mailem nebo telefonicky.

 

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

V Rokycanech dne 30.4.2021

 

 

FDZD2  Zapsán do 1. ročníku

OQPLR  Zapsán do 1. ročníku

GY4G5  Zapsán do 1. ročníku

42VXS  Zapsán do 1. ročníku

F4S5A  Zapsán do 1. ročníku

SS508 Zapsán do 1. ročníku

XYZ5  Zapsán do 1. ročníku

WACG7 Zapsán do 1. ročníku
9PKAZ Zapsán do 1. ročníku
8AVSE Zapsán do 1. ročníku
XYZ4 Zapsán do 1. ročníku
7H2R9 Zapsán do 1. ročníku
2SVEP Zapsán do 1. ročníku
5RKQ7 Zapsán do 1. ročníku
XYZ1 Zapsán do 1. ročníku
XV1B0 Zapsán do 1. ročníku
7J4EM žádost o odklad
5O15F Zapsán do 1. ročníku
XYZ3 Udělen odklad
G032R Zapsán do 1. ročníku
STTUE Zapsán do 1. ročníku
8SX0X Zapsán do 1. ročníku
PN52J Zapsán do 1. ročníku
Y7E5I Zapsán do 1. ročníku
TVZT3 Zapsán do 1. ročníku
9QB3W Zapsán do 1. ročníku
GDPTX Zapsán do 1. ročníku
PNUTU Zapsán do 1. ročníku
SF5W4 Zapsán do 1. ročníku
BZ2CA Zapsán do 1. ročníku
V7ZZK Udělen odklad
41QOJ Zapsán do 1. ročníku
1ZQ6T Zapsán do 1. ročníku
6FVV5 Zapsán do 1. ročníku
B18EI Zapsán do 1. ročníku
WWX51 žádost o odklad
WF284 Zapsán do 1. ročníku
45VRI Zapsán do 1. ročníku
JD45V Zapsán do 1. ročníku
XYZ7 Zapsán do 1. ročníku
XYZ6 Zapsán do 1. ročníku
K6CPZ Zapsán do 1. ročníku
JER0F Zapsán do 1. ročníku
PSCX1 Zapsán do 1. ročníku
2EO9U Zapsán do 1. ročníku
CZEL0 Zapsán do 1. ročníku
50FN8 Udělen odklad
STOOI Zapsán do 1. ročníku
7A2S5 Udělen odklad
JBGRU Udělen odklad
XYZ9 Neuzavřený zápis

 

 
Dodatečně byli během dubna a května zapsáni a přijati: 3QUM6, XYZ23, XY10,XY11,XY24,XY17,XY18,XY23,XY14,XY22,XY16,XY15,XY13,X21.
Koncem června se uskuteční informační schůzka rodičů a budoucích prvňáčků. 
Šlégrová