Provoz ŠD od 30.11.2020

Zveřejněno: 26. 11. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

Od pondělí začíná provoz školní družiny pro žáky přípravné třídy 1., 2., 3., 4. tříd.

Žáci 5.tříd se v tomto období nemohou účastnit zájmového vzdělávání v ŠD z kapacitních důvodů

Ve školní družině platí hygienická opatření dle platných nařízení - nošení roušek, mytí rukou, větrání, rozestupy atd.

Oddělení jsou sestavena po jednotlivých ročnících (jak požadují mimořádná opatření MŠMT) a změní se také jejich umístění.

V přílohách najdete provoz ranní družiny i přehledné informace pro jednotlivé třídy.

RANNÍ DRUŽINA

- provoz není časově omezen, pouze prostorově.

- náplň ranní družiny je omezena pouze na hlídání žáků v prostorách školy - v přízemí - PT a 1.třídy (třída a chodba), v 1.patře-2.,3.,4.třídy (dvě třídy a chodba)

- prosíme zákonné zástupce, aby využívali ranní družinu pouze v nejnutnějších případech a pomohli nám tak k snadnému provozu. Zařazením do ranní družiny souhlasí i s jejím omezeným provozem.

-žáci v ranní družině musí dbát pokynů dohlížejících zaměstnanců - neopouští vymezený prostor, dbají hygienických opatření.

- viz příloha 1- Provoz ranní družiny

OBĚDY,  ODPOLEDNÍ DRUŽINA

- žáci opět obědvají v prostorách naší školy v daných časových intervalech

-obědy jsou přihlášené, případné odhlašování si řeší rodiče přímo v jídelně ZŠ T.G.Masaryka

-odpolední družina funguje v běžném provozu do 15.30.

- do 16.15 se mění umístění a odzvánění (žáci se nesmí spojovat, a tak jsou opět umístěni  do prostor pod dohled vychovatele)

- viz příloha 2.-Organizace po třídách

 

Dotazy zodpoví vedoucí vychovatelka nebo ředitelka školy.

Děkujeme za pochopení a respektování všech omezení a nařízení.

 

Za celý tým ŠD

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D., ředitelka školy

Lenka Součková, vedoucí vychovatelka

file ico 1.-Umístění ranní družiny.doc (26,5 KB) file ico 2.-Organizace po třídách.doc (33,0 KB)