Změna organizace výuky od 30.11.2020

Zveřejněno: 26. 11. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče, 

od pondělí 30.11.2020 se mění organizace výuky.

Žádáme rodiče, aby všem žákům zapsali do omluvného listu veškeré zameškané hodiny z období distanční výuky.

 

 1. PREZENČNÍ VÝUKA TŘÍD 1.STUPNĚ

- od 30.11. se vrací do prezenční výuky také žáci 3.,4.,5.tříd

-výuky probíhá podle rozvrhu, pouze zatím neprobíhá sborový zpěv

-třídy se nespojují

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

- z personálních a organizačních důvodů nebude zajištěna školní družina pro 5. a vyšší ročníky.

- žáci PT, 1.,2.,3.,4.tříd budou do oddělení zařazeni podle ročníků. 

- provoz ranní a odpolední družiny se mění, rodiče byli informováni emailem o zařazení do oddělení i změnách provozu

OBĚDY V JÍDELNĚ ZŠ T.G.MASARYKA PRO 1.STUPEŇ

- od pondělí 30.11. budou hromadně přihlášeny obědy pro všechny žáky 1.stupně. Žádáme rodiče, aby si případně odhlásily obědy, pokud na ně žáci  nebudou chodit. 

- Žáci školní družiny budou obědvat přímo v budově školy a nebudou chodit do jídelny.

- Ostatní strávníci mají na dotované obědy nárok.   Jídelna bude vydávat všem ostatním strávníkům obědy u okénka pouze do jídlonosičů v době 12.30-14 hodin. 

 

2. ROTAČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 6.,7.,8.TŘÍD

 Třídy 6.A, 7.A, 8.A:

30.11.-4.12. distanční výuka

7.12.-11.12. prezenční výuka ve škole podle rozvrhu (je zrušena výuka sborového zpěvu)

14.12.-18.12. distanční výuka

Třídy 6.B, 7.B, 8.B:

30.11.-4.12. prezenční výuka ve škole podle rozvrhu , pouze sborový zpěv se nekoná

7.12.-11.12. distanční výuka

14.12.-18.12. prezenční výuka ve škole podle rozvrhu 

 

Rozvrhy distanční výuky byly žákům a rodičům zaslány e-mailem.


3. TŘÍDY 9.A, 9.B - PREZENČNÍ VÝUKA

- podle platných rozvrhů, zatím bez sborového zpěvu.

 

 

OBĚDY V JÍDELNĚ ZŠ T.G.MASARYKA PRO ŽÁKY 2.STUPNĚ:

- žáci mají nárok na dotované obědy v jídelně ZŠ T.G.Masaryka

- pokud má žák 2.stupně zájem o obědy, musí si je přihlásit v jídelně

-žákům 2.stupně budou obědy vydávány pouze do jídlonosičů u okénka jídelny v době 12.30 -14 hodin. Jídelna z kapacitních důvodů nemůže zajistit obědy ve svých prostorách pro naši školu.

 

INFORMACE K PROVOZU PRO VŠECHNY:

- všechny nepovolané osoby mají zákaz vstupu na pozemek školy. I na dvoře před vstupem do šaten je doporučeno se nezdržovat a s žáky se rozloučit ještě u branky.

-pokud zákonný zástupce potřebuje navštívit pracovníka ve škole, sjedná si s ním schůzku a ke vstupu využije druhý vchod do školy z ulice Míru (nyní jsou zvonky umístěné uvnitř), aby nedocházelo ke kontaktu s žáky.

- žáci i všechny osoby ve škole dodržují přísná hygienická opatření - nošení roušek po celou dobu výuky (kromě pauzy na svačinu a pití), dezinfekce rukou, větrání, dodržování pokynů pedagogů.

- při příchodu do šaten žáci respektují pokyny dohlížejících pracovníků a dodržují odstupy od ostatních tříd.

 

 S dotazy se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy. 

Za tým ZŠ ul.Míru Rokycany

ředitelka školy Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D.