Distanční výuka, podzimní prázdniny

Zveřejněno: 9. 10. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ČR, MŠMT a MZd dochází od 12.10.2020 k úpravám ve výuce.

2.stupeň ZŠ přechází na střídavou výcuku - jedna část prezenčně, druhá část distančně se střídáním po týdnech. V příloze najdete informace, které dnes, v pátek 9.10., byly předány žákům 2.stupně.

Doplňujeme ještě další detaily k provozu školy:

 - distanční výuka je povinná a je třeba se i na ni omlouvat dle platného školního řádu.

- obědy v jídelně ZŠ T.G.Masaryka budou vydávány i žákům v distanční výuce a to v době 11.30-12.30. Žáci si obědy vyzvedávají osobně, nebo do jídlonosičů. Ostantí strávníci (vzdělávaní ve škole) mají provoz stravování nezměněn.

- nadále platí omezení HV (bez zpěvu) pro 1. a 2.stupeň ZŠ, 

- nadále platí omezení TV pro 2.stupeň (bez sportovních aktivit ve vnitřních prostorách)

- PODZIMNÍ PRÁZDNINY SE PRODLUŽUJÍ NA CELÝ TÝDEN- 26.10.-30.10.2020 dle úpravy organizace školního roku vydaného MŠMT (viz příloha). Během prázdnin není v provozu školní jídelna.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování všech platných hygienických opatření a dalších nařízení vydaných v rámci boje s nemocí COVID 19.

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

ředitelka školy

file ico Plán distanční výuky 9.10. 2.docx (51,0 KB) file ico priloha_829518521_3_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf (205,3 KB) file ico priloha_829518521_4_Opatření MŠMT.pdf (280,3 KB) file ico priloha_829518521_5_Opatření pro školy - přehledně.pdf (149,6 KB)