Upravení provozu školy 5.10.- 16.10.2020

Zveřejněno: 1. 10. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným opatřením platným od pondělí 5.10.2020 do  18.10.2020 se upravuje výuka v naší škole takto:

- zákaz zpěvu - v hodinách hudební výchovy všech tříd bude vynechán zpěv, ostatní činnosti budou zachovány.

- zákaz sportovních činností na 2.stupni - žáci při hodinách tělesné výchovy nebudou cvičit v tělocvičně, ale budou chodit ven na procházky, nebo se věnovat teorii a různým projektům spojených se sportem

Hodiny hudební výchovy a tělesné výchovy zůstávají v rozvrhu zachovány.

Sborový zpěv bude v tomto období přerušen, protože hlavní činností je právě zpěv a nedovedeme ho plnohodnotně nahradit jinými činnostmi. Dojde ke změně rozvrhu:

- pondělí 5.10. a 12.10. - 1. a 2.třídy končí v 11.40, 3., 4., 5.třídy končí v 12.35

- úterý  6.10. a 13.10. 6.- 9. ročníky končí v 13.30. Sbor ŠUM bude probíhat online a žáci dostanou materiál k samostudiu.

Školní družina bude probíhat beze změn.

Kroužky mohou fungovat v počtu do 10 osob uvnitř, nebo do 20 osob mimo budovu. 

Aktivity v rámci Šablon III. (jazykové kluby, doučování) budou probíhat dle domluvených termínů.

 

Všechna další hygienická opatření zůstávají zachována.

 

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

ředitelka školy