První den ve škole

Zveřejněno: 28. 8. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

První školní den

  V úterý 1.září 2020 se poprvé uvidíme se všemi žáky ve škole.

 

Škola bude otevřena v 7.30 hodin.

Žáci 2.-9.tříd po vstupu do budovy si dezinfikují ruce a jdou rovnou do tříd.

Umístění tříd najdete v šatnách a v orientaci bude pomáhat pedagogický dohled na chodbách.

Do budovy vstupují návštěvy (zákonní zástupci) pouze s rouškou a pouze po předchozím oznámení své návštěvy.

Všechny třídy mají první den jednu vyučovací hodinu.


První třídy a přípravná třída se sejdou na dvoře školy v 8.10 hodin.

Do třídy smí s žákem 1.A, 1.B a PT v tento den vstoupit pouze dva dospělí s rouškami.

Zákonní zástupci prvních tříd a přípravné třídy budou mít od 9 hodin aktiv ve třídě s třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny (žáci mají program s asistentkami).

 

První týden:

středa 2.9.2020.........1.AB a PT - 2 hodiny- do 9.40

  2.- 5.třídy do 11.40 s třídními učitelkami

6.-9.třídy do 12.35 s třídními učitelkami

čtvrtek 3.9.2020.........1.AB a PT - 3 hodiny - do 10.45

2.-9.třídy podle rozvrhu

pátek 4.9.2020...........1.AB a PT - 4 hodiny - do 11.40

2.-9.třídy podle rozvrhu

Provoz školy se řídí vydaným Manuálem MŠMT a Nařízením ředitele školy k zajištění provozu. Oba dokumenty jsou v příloze.

file ico nařízení ředitele školy 1.9.2020.docx (31,4 KB) file ico Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna.docx (497,2 KB)