Doplnění informací - provoz školy

Zveřejněno: 28. 5. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo doplnění manuálu a pravidel provozu škol v tomto období.

Změny týkající se žáků 1.stupně:

- možnost vycházek (při dodržen předepsaných hygienických opatření)

- možnost dodatečného přihlášení do vzdělávání ve škole (při dodržení 15 dětí ve skupině a všech hygienických opatření).

Pokud máte zájem o dodatečné zařazení do vzdělávání, kontaktujte ředitelku školy. Dostanete kompletní informace o podmínkách nástupu žáka do školní skupiny.

 

Změny týkající se žáků 2.stupně:

- od 8.6. možnost vzdělávání, navštěvování konzultací.

Podrobnosti naleznete v manuálu.

V tuto chvíli třídní učitelé zjišťují zájem a podle toho bude sestaven přehled konzultací, který bude odpovídat upravenému rozvrhus profilovými předměty a třídnickými hodinami. Přesná pravidla odešle ředitelka školy zákonným zástupcům během příštího týdne a vše bude vyvěšeno také na webových stránkách.

 

 

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

ředitelka školy

file ico priloha_788814386_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace (1)_1.pdf (989,3 KB)