Zvýšená hygienická opatření

Zveřejněno: 5. 3. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

škola učinila opatření dle pokynů Krajské hygienické stanice Plzeň i Ministerstva zdravotnictví. Nakoupili jsme hygienické prostředky, žáci byli poučeni o správných hygienických návycích. 

Dále je třeba dodržovat nařízení, která jsou přijímána vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci prosíme všechny rodiče, kteří s dětmi během předchozího období navštívili rizikové oblastiaby jednali v souladu s tiskovou zprávou Rady Plzeňského kraje: 

 https://www.plzensky-kraj.cz/jak-jednat-v-pripade-podezreni-na-nakazu-koronavi

 

Další informace a odkazy:

Vyjádření MZČR:

U osob, které se v oddobí od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodne praktický lékař o karanténě v délce 14 dnů.

 

Vyjádření MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: 
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

ředitelka školy