Zkrášlování školní zahrady

Zveřejněno: 1. 10. 2019, zapsal: Monika Abrtová

Zkrášlování školní zahrady

Dívky ze 6.A a 6.B  v rámci hodiny Praktických činností 30.9. zkrášlovaly dvůr školy vysazováním nových rostlin. Na pomoc jim přišel přímo  profesionální zahradník, který jim i o bylinkách podal zajímavé informace, a dohlížel na to,aby byly na záhon přemístěny co nejlépe.