Les je energie 2019

Zveřejněno: 20. 3. 2019, zapsal: Monika Abrtová

Hlavním tématem projektového dne pod vedením odborníka z praxe byl les. Pro žáky byly připraveny různé úkoly, které byly zaměřeny na jednotlivé úseky z celkového tématu. Žáci rozdělili dřeviny na listnaté a jehličnaté, vysvětlili rozdíly, přiřadili vhodné zástupce dřevin. Pak se seznámili s nástroji na opracování a zpracování dřeva a nakonec si zkusili na dřevo nakreslit tužkou různé přírodní motivy.

Odborník z praxe si připravil různé nástroje a pomůcky na opracování dřeva. Žákům vše vysvětlil, nástroje ukázal a žáci si sami vše vyzkoušeli. Měl připravená dřevěná kolečka, na kterých žákům ukázal strukturu dřeva a ukázal, jak ji využít při kreslení na dřevo. Na závěr rozdělil žáky do skupin a ti vytvořili plakát na téma ochrana lesa.

Žáci si díky projektovému dni ujasnili celkový pohled na téma dřeviny a jejich využití, ochrana lesa, nástroje na opracování dřeva. Probíranou látku si zopakovali a prohloubili a rozšířili si svoje znalosti.