Družina-školní jazykový klub

Zveřejněno: 25. 2. 2019, zapsal: Monika Abrtová

„My body“, aneb zábavná angličtina

Na Základní škole ulice Míru v Rokycanech se zapojujeme do mnoha projektů. Již třetím rokem probíhají u nás tzv. Šablony, projekt zjednodušeného financování hrazený z EU. V rámci projektu mimo jiné probíhá i jazykový klub ve školení družině.

V rámci školního jazykového klubu anglického jazyka, který probíhá každý čtvrtek po vyučování, jsme se dnes věnovali projektu My body (tzn. moje tělo). V tomto školním klubu si procvičujeme znalosti z výuky, ale také je rozšiřujeme, a to vše zábavnou formou. Často angličtinu spojujeme s dalšími předměty, jako jsou výtvarná nebo hudební výchova – v nejlepším případě oboje najednou. Tentokráte jsme společnými silami obkreslili toho nejmenšího človíčka, a sice Dianku Kasalovou. Nutno podotknout, že se nám podařilo zachovat Dianky oblečení bez úhony. Následně se všichni nadšenci pro anglický jazyk vrhli na obkreslenou siluetu a zuřivě doplňovali anglické názvy pro části těla, které již znali z hodin. Nakonec jsme se naučili pár dalších slovíček, například pojmenování jednotlivých prstů. Na závěr jsme si zazpívali nám již známou písničku Head, Shoulders, Knees and Toes (v češtině známá jako Hlava, ramena, kolena, palce).

Až se podíváte na výsledek naší práce, nelekejte se, Dianka vypadá ve skutečnosti mnohem mnohem lépe!

Nicméně jsme spojili příjemné s užitečným. I učení může být zábava!

Nikola Lišková, lektorka jazykového klubu