Prstové divadlo 8.A a 8.B

Zveřejněno: 13. 2. 2019, zapsal: Monika Abrtová

Prstové divadlo – filmový spot

Během výuky ICT ve třídě 8. A a 8. B, s paní učitelkou Zemánkovou, jsme dostali za úkol navrhnout a vyrobit prstové divadlo i s kulisy. Rozdělili jsme se do skupin. Každá skupina musela vymyslet a napsat scénář našeho divadla. Do scénáře jsme psali rozdělení rolí, texty, popis postav. Pak jsme na čtvrtku nakreslili postavy a kulisy. Každá postava místo nohou měla dvě díry, do kterých se vložily dva prsty a ty nahradily nohy, tak se postava pohybovala po scéně. Celé divadlo se nahrávalo jako film na foták a následně se vše upravovalo v počítači.

 

8. A a 8. B