Elektrické jevy 8.A a 8.B

Zveřejněno: 13. 2. 2019, zapsal: Monika Abrtová

Elektrické jevy – projektové vyučování

Při výuce fyziky velmi často používáme různé metody výuky. Před tématem elektrické jevy jsme třeba dělali metodu diskuzní pavučina, prodej to nebo mnemotechnické pomůcky. Hlavním tématem byly elektrické jevy. Rozdělili jsme se do skupiny. Každá skupina měla zadané otázky, které se týkaly jednoho tématu. Informace jsme hledali na internetu. Nakonec jsme vše zpracovali do plakátu a připravili vysvětlení elektrického jevu na tabuli, kde jsme vše demonstrovali. Paní učitelka Zemánková a Abrtová nás u toho natáčely. Nakonec jsme se na videa společně dívali a hodnotili vystupování, správnost vysvětlení a celkový dojem celého projevu.

8. A + 8.B