Cutout animace 7.A a 7.B

Zveřejněno: 13. 2. 2019, zapsal: Monika Abrtová

CUTout animace

Plošková / papírková animace(cut-outanimation) je technika, kdy všechny pohyblivé elementy, které mají být na scéně, jsou vystřiženy z papíru, včetně pozadí a dalších vrstev. Kamera je umístěna kolmo nad scénou a snímá každou pohybovou fázi, kterou animátor na scéně vytvoří. Cutout animace pracuje s dvourozměrným prostorem. To je malé vysvětlení pro ty, co by nevěděli, co je to cutout animace. Tuto animaci jsme dostali za úkol při hodině ICT v 7. A a 7. B s paní učitelkou Zemánkovou. Rozdělili jsme na malé skupiny, každá skupina musela vymyslet scénář animace. Skoro všichni si vybrali nějaké zvíře, je to o moc jednodušší než třeba postava. Společně jsme zpracovávali pozadí, vybrané zvíře, barvy, popředí atd. Pak jeden ze skupiny fotil a další vždy posunovali obrázky. Nakonec jsme všechny fotky spojili do jednoho pohyblivého gifu a výsledek byl na světě.

7. A a 7. B