Výsledky zápisu do prvních tříd

Zveřejněno: 4. 5. 2018, zapsal: Hana Šlégrová

Výsledky zápisu do prvních tříd a přípravné třídy pro školní rok 2018/19

 

V příloze - seznam přijatých a nepřijatých žáků, udělení odkladů.

Pokud byla podána žádost o odklad a nebyly doloženy všechny podklady, jsou žáci přijati. Po dodání podkladů ( doporučení z školského poradenského zařízení a od lékaře), je udělen odklad/dodatečný odklad.

Žádosti do přípravné třídy budou dořešeny po dodání podkladů. Pro otevření přípravné třídy je potřeba minimálně deset žáků.

Veškeré informace dostanou zákonní zástupci na schůzce 12.6.2018 v 16 hodin.


file ico seznam přijatých žáků 2018-19.docx (28,5 KB)