Zápis do prvních tříd a přípravné třídy-2018/19

Zveřejněno: 22. 3. 2018, zapsal: Hana Šlégrová

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se na ZŠ ulice Míru Rokycany uskuteční v pátek 20. 4. 2018 od 11 hodin do 17.00 hodin a v sobotu 21. 4. 2018 od 9hodin do 12.00 hodin. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zároveň proběhne také zápis do přípravné třídy.

Další informace i žádosti o přijetí nebo o odklad naleznete v přílohách.

Mgr.Hana Šlégrová,Ph.D.

ředitelka školy

file ico Zápis1.a PT2018.doc (1,4 MB) file ico 01. Žádost o přijetí dítěte-1.TŘ.doc (100,5 KB) file ico Zápis do prvních tříd2018 ZŠ ulice Míru Rokycany-1 (1).docx (15,0 KB) file ico přípravná třída-žádost2018+souhlas.doc (37,5 KB) file ico 03. Žádost o odklad formulářOPRAVA.doc (138,0 KB)