Informace k novému školnímu roku 2020 - 21

Vážení rodiče,

celá škola se v době 14.10.-23.10. vzdělává pouze distančně ve všech ročnících.

Školní družina není v provozu.

Přejeme všem dětem a rodičům pevné zdraví a těšíme se na shledání v lepších časech.

Zdraví vás vychovatelky Lenka Součková, Barbora Gregorová, Pavla Zajíčková, Věra Vavřičková a Zdena Klémová.

 

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.