Informace k novému školnímu roku 2020 - 21

ŠKOLNÍ DRUŽINA  - ORGANIZACE OD 22. 2. 2021

Vážení rodiče, od 22. 2. 2021 bude školní družina otevřena opět jen pro přípravnou třídu a žáky 1. a 2. tříd. Ranní provoz od 6. 00, zvoňte na DRUŽINA 1. Dítě přijde k 1. oddělení, kde se nahlásí paní vychovatelce a dále přejde do své třídy - v přízemí přípravná třída, na chodbě 2. A, v 1. patře - 1. A, 1. B a na chodbě 2. B. Odpolední provoz bude do 16. 15 hod. a obědvat budeme ve školní jídelně.  V následující tabulce vám zasíláme časy pro vyzvedávání dětí po obědě před jídelnou TGM.

Čas pro vyzvedávání žáků před jídelnou TGM

 

11. 55

12. 25

12. 45

13. 10

13. 30

13. 55

PO

PT

1.A

2.A

2.B

1.B

 

ÚT

PT

2.B

1.A

1.B

2.A

 

ST

PT

2.A

1.B

2.B

1.A

 

ČT

PT

2.B

1.A

2.A

1.B

 

PT

 

1.B

2.A

1.A

2.B

 

Odpolední provoz do 16. 15 hod.

Ø  Pro žáky přípravné třídy zvoňte odpoledne do 16. 15 na zvonek DRUŽINA 1.

Ø  Pro žáky 1. A, B  a 2. B třídy zvoňte odpoledne do 16. 00 na zvonek DRUŽINA 3 a od 16. 00 na zvonek DRUŽINA 1.

Ø  Pro žáky 2. A,  třídy zvoňte odpoledne do 16. 00 na zvonek DRUŽINA 2, od 16. 00 na zvonek DRUŽINA 1

 

 Zdraví Vás tým vychovatelek školní družiny.

 


 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.