Vedení školy

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D
ředitelka školy
Mgr. Lenka Zátková
zástupkyně ředitelky školy

Třídní učitelé

1.A  Mgr. Alena Hořicová                             
  5.A Mgr. Václava Pohlotová
1.B  Mgr. Ilona Vildová
 

  5.B 

 Mgr. Zuzana Filusová
2.A Mgr. Alena Vyková
 

  6. A

 

 Mgr. Monika Váňová
2.B
 
 Mgr. Jana Černá
 

  6.B

 Mgr. Julie Matoušková
3.A  Mgr. Petra Brožková
 

  7. A

 Mgr. Lucie Popovičová
3.B  Mgr. Hana Schwarzová
 

  7. B

 Mgr. Jan Buček
4.A
 Mgr. Edita Kantoříková
 

  8. A

 Mgr. Sylva Zemánková
4.B
 Mgr. Martina Finková
    8. B
 Mgr. Monika Abrtová
  9. Mgr. Marcela Spěváčková

Netřídní učitelé

Mgr. Marika Monhartová
Bc. Bohumila Sommerová
Mgr. Bc. Vladimíra Janovcová
Nikol Lišková
Mgr. Lucie Bartovská
Mgr. Martina Paulová
Martina Střelbová
Mgr. Petra Dolanová
 

Pedagogičtí asistenti

 
 Adéla Fouňová
Gabriela Dejmková

Monika Zikmundová

Bc. Markéta Rothová
Bc. Pavla Zajíčková

Bc. Miloslava Matějková

Monika Málková
Marka Cermanová
Zdeňka Klémová
Vladimíra Gregorová
 Dis. Věra Vavřičková
 Mgr. Milena Palusková
 Ilona Lachoutová

Vychovatelky školní družiny

Lenka Součková-vedoucí vychovatelka

Bc. Pavla Zajíčková

Barbora Gregorová
Bc. Markéta Rothová

Školní asistent

Petra Ivaničová

Speciální pedagog

Ilona Lachoutová

Schůzku s každým učitelem je možné domluvit telefonicky na čísle 371 729 838 nebo 606 048 295.